S.C. PUBLIVOL CREATIV S.A. – persoană juridică română, constituită conform legii 31 / 1990 ca societate pe acțiuni, cu sediul în loc. Voluntari, str. Mihai Viteazul nr. 34, camera 2,3,4, judeţul Ilfov, titulară a licenţei de programe la nivel national cu denumirea: radioul “Sport Total FM“

Radio “Sport Total FM“ – București – 105.8 FM
Radio “Sport Total FM“ – Brașov – 96.4 FM
Radio “Sport Total FM“ – Predeal – 101.1 FM
Radio “Sport Total FM“ – Focșani – 102.0 FM
Radio “Sport Total FM“ – Victoria – 92.8 FM

Structura acţionariatului până la nivel de persoană fizică şi juridică, asociat sau actionar care detine o cotă mai mare de 20 % din capitalul social:

  • Oraș Voluntari prin Consiliul Local Voluntari – 99,96% din capitalul social
  • SC Fotbal Club Voluntari SA – 0,04% din capitalul social

Reprezentant legal:

Adriana Ciungea – Director General – tel : 0754.079.448;  e-mail: [email protected];

Narcis Drejan – Refactor sef – tel : 0773.30.10.58/59; e-mail: [email protected]

Coordonatele furnizorului de servicii mass-media, inclusiv adresa de poștă electronică și a site-ului de internet unde poate fi contactat rapid, direct și eficient:
e-mail: [email protected]
website: www.sptfm.ro

Organismele de reglementare competente – Consiliul Național al Audiovizualului:
website: www.cna.ro
adresa: Bd. Libertătii, nr. 14, Sector 5, cod 050706, Bucureşti, Romania
e-mail: [email protected]
tel: + 40 (0) 21.305.53.50; fax: +40 (0) 21.305.53.54/56.

Adresă

Piața Presei Libere nr. 1, Casa Presei, Corp A3, Etaj 4, Turn Vest, Sector 1, București.

Phone

0773 30 10 58
0773 30 10 59

Email

[email protected]